Ledelse_og_projektledelse_5_(1)

For virksomheder

Her kan du læse om din virksomheds mulighed for at efter- og videreuddanne medarbejdere hos Niels Brock. Fælles for vores kurser er, at staten yder et tilskud. Det betyder, at de kan tilbydes gratis eller til reduceret pris. Desuden vil det ofte være muligt at søge støtte, fx til kompensation for lønudgifter.

Undervisningen kan foregå på Niels Brock kursuscenter på H. C. Andersens Boulevard, online eller i din virksomhed. Eller undervisningen kan også foregå som en blanding af fysisk fremmøde og online undervisning.
Jeres virksomhed kan naturligvis altid tilmelde enkelte medarbejdere på vores åbne kurser, men vi efteruddanner lige så gerne grupper af jeres medarbejdere på separate hold, og sådan indholdet i undervisningen helt eller delvist tilpasses til jeres ønsker og behov.

Det kan for eksempel være:
  • en gruppe ledere, som undervises med udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov i forhold til distance eller online ledelse, online mødeledelse, kommunikation eller konflikthåndtering. 
  • et kursus hvor jeres virksomheds særlige værdier (kultur)integreres.
  • et kursus som introducerer en større gruppe af medarbejdere til bæredygtighed
Kurser afviklet i AMU regi er støttet af det offentlige. Det betyder, at deltagerpriserne er særligt favorable, og at der er mulighed for, at virksomheden kan opnå løntabsgodtgørelse for medarbejdere i AMU målgruppen; u- og faglærte medarbejdere.

For andre kurser eller tillægsydelser til AMU aftales priser særskilt

Vi kan tilrettelægge og afvikle jeres uddannelsesforløb og kurser i både Niels Brocks kursusafdeling på H. C. Andersens Boulevard og i jeres virksomhed. Den kan foregår online eller som et blended forløb, hvor deltagerne veksler mellem at møde fysisk og deltage i online undervisning. Det tilpasser vi gerne, så det fungerer med jeres virksomheds drift  og evt. transporttid.
 
Kontakt kursuschef Flemming Hansen via kontaktformularen til højre, så finder vi en løsning, som passer til jer.
VEU-godtgørelse er en kompensation til deltageren eller virksomheden til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen. Læs mere om VEU-godtgørelse her
Du kan tilmelde enkelte medarbejdere til kurser via kursus på www.nielsbrock.dk. I forbindelse med separate hold aftaler vi hvordan tilmeldingen foretages mest hensigtsmæssigt. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte kursuschef Flemming Hansen via kontaktformularen til venstre.