Videregående lederuddannelse

Kursusinformation
De bedste ledere er dem, som løbende udfordrer sig selv og investerer i at lære nyt - og det er netop det du kan på vores forløb i videregående ledelse. Uddannelsen løber over 8-9 lærerige dage og er målrettet ledere, der ønsker at tage det næste skridt i deres udvikling og som allerede har gennemført den grundlæggende lederuddannelse.
På uddannelsen beskæftiger vi os blandt andet med emner som anerkendende ledelse, coaching og stresshåndtering, men der er også sat godt tid af til at opbygge et stærkt netværk og sparre med ledere fra andre brancher og organisationer.

Videregående lederuddannelse er en fortsættelse af vores andet kursus grundlæggende lederuddannelse og her sættes fokus på lederegenskaber og – kompetencer som kan hjælpe dig med at blive en god leder og praktisere god ledelse i din virksomhed. God ledelse kan være mange ting og de færdigheder, der efterspørges hos ledere, bliver flere og flere. På denne videreuddannelse i ledelse tilegner du dig nye lederkompetencer indenfor anerkendende ledelse, coaching, stresshåndtering og distanceledelse. Det skaber et godt fundament for dig som leder og som ligger i god tråd med det første forløb.
Hold
22-08-2022
Videregående lederuddannelse
Niels Brock, kursus, TKH Nørre Voldgade 34 1358 København K
8 dage Daghold
12-10-2022
Videregående lederuddannelse
Niels Brock, kursus, TKH Nørre Voldgade 34 1358 København K
8 dage Daghold

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.

Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Fagnummer: 42833 Anerkendende ledelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling.
Deltageren kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.
Deltageren kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og implementere metoden overfor medarbejdere.

Fagnummer: 44633 Coaching som ledelsesværktøj Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan på det operationelle niveau udøve personaleledelse på afstand i tid og sted ved hjælp af relevante værktøjer.

Deltageren kan i ledelsesfunktionen identificere udfordringerne ved udøvelse af ledelse på afstand i tid og sted, samt finde frem til de relevante løsningsmodeller.

Deltageren kan tilrette sin kommunikation så medarbejderne får forudsætninger for at løse deres opgaver selvstændigt, uden lederens fysiske tilstedeværelse.

Fagnummer: 49659 Ledelse på afstand Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i eget ansvarsområde anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemstillinger. Deltageren kan på et grundlæggende niveau identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning.

Deltageren kan bruge sin indsigt i symptomer på stress og nedslidning til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, så forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø kan opnås.

Fagnummer: 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 192,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15

Ledelse

Vi tilbyder blandt andet kurser i ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed, værdibaseret ledelse, forretningsforståelse, ledelseskommunikation og ledelse på distancen. Du kan tage kurserne enkeltvis eller som sammensatte forløb som eksempelvis Grundlæggende (GLU) eller Videregående Ledelse (VLU). 
 
Alle ledelseskurser er praksisorienterede og du opbygger derfor en god forståelse for, hvordan du gennem god ledelse kan skabe de bedste resultater på din arbejdsplads uanset målene drejer sig om at forbedre samarbejde og trivsel, økonomi eller andre for vigtige mål for virksomheden.
 
Gennem et eller flere kurser i ledelse får du ny viden, praktiske metoder og effektiv ledertræning; du kan anvende dine nye konkrete lederkompetencer i form af ledelsesmæssige værktøjer og praktiske metoder umiddelbart i din dagligdag som leder.
 
Du kan få glæde af kurserne uanset du er mere eller mindre erfaren leder. Har du endnu ikke landet ikke landet dit første lederjob, men har en ambition om det, er du også meget velkommen. Vi sætter pris på, at deltagerne har mange forskellige erfaringer, som de kan bringe i spil på kurserne. Det giver et intensivt læringsmiljø. 
 
Så spørger du dig selv; hvad er ledelse? Og hvad er god ledelse? Så tag et kursus i ledelse på Niels Brock.
 
Fælles for alle vores lederkurser er, at der undervises på et højt fagligt niveau, så du får det maksimale ud af de timer, du investerer.

Hvad er en videregående lederuddannelse?


Den videregående lederuddannelse er til dig, som allerede har gennemført den grundlæggende lederuddannelse og som ønsker at udfordre dig selv og tage næste skridt i din egen udvikling som leder. Uddannelsen er en fortsættelse fra det første kursus og der er her fokus på lederkompetencer og -egenskaber, som kan hjælpe dig til at praktisere god ledelse i din virksomhed.


Hvor lang tid tager en lederuddannelse?


Den videregående lederuddannelse forløber over 3 moduler af 2-3 dages varighed. I alt varer kurset 8-9 dage fordelt over ca. 2 måneder. Hvert modul sætter fokus på et nyt fag / område. Undervisningen vil ofte være fra kl. 8:10-15:30.  


Hvad koster et lederkursus?


Hvis du tilhører AMU-målgruppen, kan du få tilskud til den videregående ledelsesuddannelse og du vil derfor skulle betale mindre. AMU-målgruppen er defineret ved, at du har en uddannelse, der svarer til DUN-niveau 1-4. Her vil prisen på kurset være 1.408,00 kr. Er du udenfor AMU-målgruppen er prisen 4.873,20 kr. Vi tager forbehold for prisændringer.