Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed

Positivlisten
Kursusinformation

Det oplagte supplement til den grundlæggende lederuddannelse

På den grundlæggende lederuddannelse lærte du blandt meget andet om lederadfærd med henblik på at kunne motivere medarbejdere i din afdeling eller i dit team. Nu kan du tage næste skridt i din lederudvikling.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 mål og 169 delmål og er med sine ambitiøse målsætninger for alvor kommet på den globale og dermed alle virksomheders udviklingsdagsorden. Og som leder har du stor betydning i forhold til at påvirke udviklingen i en positiv retning, og sikre at FNs verdensmål bliver omsat til konkrete, værdiskabende og bæredygtige initiativer i din virksomhed og i din daglige ledelsesvirkelighed

Efter kurset kan du anvende din nye viden til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur med henblik på at øge kunde- og medarbejdertilfredshed og understøtte en bæredygtig forretningsudvikling, og du kan indgå i samarbejde med øvrige funktioner i virksomheden i forhold til bæredygtighed.
Hold
13-10-2022
Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed
Niels Brock kursusafdeling H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V
2 dage Daghold

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren har viden om bæredygtig ledelse, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedstendenser.

Deltageren har viden om lederadfærd med henblik på at kunne motivere medarbejdere i egen afdeling og i virksomheden som helhed i forhold til bæredygtighed.

Deltageren kan anvende denne viden til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur med henblik på at øge kunde- og medarbejdertilfredshed og understøtte en bæredygtig forretningsudvikling.

Deltageren kan indgå i et samarbejde med øvrige funktioner i virksomheden i forhold til bæredygtighed.

Fagnummer: 45251 Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Hvad er den grønne omstilling?


Den grønne omstilling er et fokusområde, som handler om at begrænse og er færdige følgerne af vores påvirkning på kloden. Det kan være ved at omlægge måden vi producerer og bruger energi på. Med den grønne omstilling skal vi overgå fra den nuværende ressource intensive økonomi, der er baseret på fossil energi til en mere grøn økonomi. Det er et vigtigt skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund.


Hvorfor er grøn omstilling vigtigt?


En grøn omstilling i virksomheder er med til at mindske udledningen af drivhusgasser, som får temperaturen på kloden til at stige. Vigtigst er det grundlaget for vores alles fælles fremtid, men det har også en række fordele for virksomheder. Forbrug af energi og ressourcer vil blive effektiviseret, som kan give besparelser. Samtidig vil man imødekommende kundernes forventninger og kan dermed opnå konkurrencefordele.


Hvad bidrager den grønne omstilling med?


Den grønne omstilling kan blandt andet bidrage til en mere cirkulær forretningsmodel og mindske spild. Det kan både give besparelser i virksomheden samtidig med at det mindsker klimaaftrykket.


Hvad kan virksomheder gøre for klimaet?


Der er mange knapper virksomheder kan skrue på, for at tilgodese miljøet og den grønne omstilling. Virksomheder kan blandt sænke sit ressource- og energiforbrug mest muligt og omlægge til vedvarende energi. Der er forskel på virksomhedstype og branche, og derfor er en løsning ikke ens for alle.