Grundlæggende projektlederuddannelse

Positivlisten
Kursusinformation

- med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling

Niels Brocks Grundlæggende Projektlederuddannelse gør dig i stand til at forestå praktisk og bæredygtig projektledelse. Det du lærer på uddannelsen, kan du umiddelbart bringe i spil i forhold til at optimere dit daglige arbejde – næsten uanset hvor det foregår.
 
 På den Grundlæggende Projektlederuddannelse får du nye og stærke kompetencer. Du får forståelse for, hvordan du leder, styrer og indgår i projekter, hvordan du informerer og kommunikerer med projektdeltagerne, hvordan du vedligeholder projektets retning og projektdeltagernes motivation, hvordan du løser konflikter, som opstår i et projektforløb og meget mere.
Hold
12-09-2022
Grundlæggende projektlederuddannelse
Niels Brock kursusafdeling H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V
11 dage Daghold
16-11-2022
Grundlæggende projektlederuddannelse
Niels Brock kursusafdeling H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V
11 dage Daghold

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med at omstille en given proces, produkt eller service til at være mere bæredygtig.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af kendskab til begrebet ”bæredygtighed” i forbindelse med f.eks. miljøkrav, mærkningsordninger og/eller certificeringer, aktivt komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion.
Deltageren kan i samarbejde med andre medvirke til at omstille en proces, et produkt eller en service i virksomheden med henblik på udvikling af virksomhedens bæredygtighedsmål og indsatsområder.

Fagnummer: 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fagnummer: 43572 Ledelse af forandringsprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Fagnummer: 49445 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45

Projektledelse

Niels Brock udbyder kurser, som er udviklet til praktisk projektledelse, hvilket gør kurserne meget brugbare for mange i forhold til at optimere det daglige arbejde – næsten uanset hvor det foregår. 
 
Grundlæggende praktisk projektledelse giver dig flere og stærkere kompetencer. Du for en udvidet forståelse for, hvordan du leder og indgår i projekter, du lærer teorier og modeller som du kan implementere i din hverdag når du skal løse opgaver, og du får forståelse for hvordan du håndterer de ledelsesmæssige udfordringer.
 
Som projektleder har du behov for at kende en række værktøjer, der kan bidrage til effektiv projektledelse praksis, og som sætter dig i stand til at styre dine projekter sikkert gennem hele processen fra start til mål. Kurserne klæder dig på til at lede og styre både mindre og mellemstore projekter og til at realisere nye ideer og udviklingstiltag, alt imens du også udvikler din egen ledelsesstil.
 
På Niels Brock undervises der altid på et højt fagligt niveau af undervisere med stor erfaring inden for projektledelse.

Hvad indeholder projektledelse?


Projektledelse handler at kunne styre et projektforløb mod et mål. Som en del af projektledelse har man blandt andet det overordnede ansvar for budgettering, organisering og planlægning. Derudover skal man kunne lede et projektteam og styre en afsat mængde ressourcer mod projektmålet. Det handler altså både om ledelse og styring.


Hvad kræver det at være projektleder?


Som projektleder skal man have det store overblik og tage stilling til en masse uforudsete problemstillinger, der opstår løbende. For at blive en god projektleder skal man derfor være omstillingsparat og klar til at tage beslutninger. Derudover skal man være god til at kommunikere til de forskellige deltagere, så de arbejder i projektets retning.


Hvordan uddanner man sig til projektleder?


Der findes flere forskellige muligheder for at uddanne og opkvalificere sig inden for projektledelse. En af dem er den grundlæggende projektlederuddannelse, som gør dig i stand til at forstå bæredygtig og praktisk projektledelse. På uddannelse får du kompetencer, der gør dig i stand til at styre, lede og indgå i projekter, som kan bringes i spil i dit daglige arbejde.


Hvor lang tid tager en projektlederuddannelse?


Den grundlæggende projektlederuddannelse består af 4 moduler på hver 2-3 dage. I alt har kurset en varighed af 11 dage fordelt over ca. 3 måneder. Du kommer omkring flere områder, da modullerne har fokus på forskellige fag. Tidspunkt for undervisningen er ofte fra kl. 8:10-15:30.