Grundlæggende lederuddannelse

Positivlisten

Kursusinformation

Mangler du nogle kvalifikationer og kompetencer til at håndtere de udfordringer der er i dit daglige arbejde som leder?  Så er den grundlæggende lederuddannelse et godt sted at starte. Her styrker du din ledelsesmæssige udvikling - både faglige og personligt - og lærer, hvordan dine lederegenskaber kan have en positiv indvirkning på dine medarbejderes motivation og på virksomhedens produktivitet.Den grundlæggende lederuddannelse er et praksisnært forløb, der tager udgangspunkt i din konkrete situation, og som giver dig viden og værktøjer, du kan bruge på din arbejdsplads fra dag et. Undervisningen består af øvelser og gruppearbejde, men der er også gode muligheder for at opbygge et stærkt netværk og god tid til erfaringsudveksling og sparring med ledere og lederaspiranter fra andre brancher og organisationer. Uddannelsen er både målrettet erfarne og nye ledere.
 
Den grundlæggende lederuddannelse er et forløb på 5 moduler á 2-3 dages varighed pr modul (i alt 13 dage fordelt over 5 måneder). Herunder kan du finde flere detaljer om forløbet på den grundlæggende lederuddannelse.

Mål med kurset

På den grundlæggende lederuddannelse får du ny viden kompetent sparring og kendskab til anerkendte metoder og redskaber inden for ledelse - indsigt, som udvikler dine lederegenskaber og som gør, at du kan vende styrket tilbage til arbejdspladsen - både professionelt og personligt. Den grundlæggende lederuddannelse gør dig kort sagt i stand til at arbejde med effektivt med ledelse og kvalificere dig til at løfte større ledelsesopgaver i din organisation.  
Målet med uddannelsen er, at du:
  •  bliver bevidst om din rolle som leder.
  •  får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er.
  •  kan anvende forskellige ledelsesstile og - metoder.
  •  bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter.
  •  bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer.

Hold

Der er ingen hold udbudt på dette kursus.

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus
49734 - Forandringsledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Fagnummer: 49734 Forandringsledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45
49729 - Kommunikation som ledelsesværktøj

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle.

Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum.

Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Fagnummer: 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30
49728 - Ledelse og det personlige lederskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).

Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

Fagnummer: 49728 Ledelse og det personlige lederskab Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45
49732 - Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.
Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.
Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Fagnummer: 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30
49730 - Mødeledelse

Målgruppe: Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.
Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

Fagnummer: 49730 Mødeledelse Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 192,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15
49733 - Situationsbestemt ledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Fagnummer: 49733 Situationsbestemt ledelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Ledelse

Vi tilbyder blandt andet kurser i ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed, værdibaseret ledelse, forretningsforståelse, ledelseskommunikation og ledelse på distancen. Du kan tage kurserne enkeltvis eller som sammensatte forløb som eksempelvis Grundlæggende (GLU) eller Videregående Ledelse (VLU). 
 
Alle ledelseskurser er praksisorienterede og du opbygger derfor en god forståelse for, hvordan du gennem god ledelse kan skabe de bedste resultater på din arbejdsplads uanset målene drejer sig om at forbedre samarbejde og trivsel, økonomi eller andre for vigtige mål for virksomheden.
 
Gennem et eller flere kurser i ledelse får du ny viden, praktiske metoder og effektiv ledertræning; du kan anvende dine nye konkrete lederkompetencer i form af ledelsesmæssige værktøjer og praktiske metoder umiddelbart i din dagligdag som leder.
 
Du kan få glæde af kurserne uanset du er mere eller mindre erfaren leder. Har du endnu ikke landet ikke landet dit første lederjob, men har en ambition om det, er du også meget velkommen. Vi sætter pris på, at deltagerne har mange forskellige erfaringer, som de kan bringe i spil på kurserne. Det giver et intensivt læringsmiljø. 
 
Så spørger du dig selv; hvad er ledelse? Og hvad er god ledelse? Så tag et kursus i ledelse på Niels Brock.
 
Fælles for alle vores lederkurser er, at der undervises på et højt fagligt niveau, så du får det maksimale ud af de timer, du investerer.

Hvad er en lederuddannelse?


Den grundlæggende lederuddannelse er en praksisnær uddannelse, der giver dig kompetencer og kvalifikationer til at håndtere daglige ledelsesopgaver og udfordringer. Målet med kurset er blandt andet at få indsigt i, hvad en god leder er og blive bevidst om din egen lederrolle. Du får en masse ledelsesværktøjer, som kan bruges i dit daglige arbejde og du får styrket dine kommunikationsevner.


Hvorfor tage en lederuddannelse?


Uanset om du allerede arbejder med ledelse eller har et ønske om i fremtiden at gøre det, så er den grundlæggende lederuddannelse brugbar. Du får nemlig papirer på dine kompetencer og viden indenfor ledelse, som kan være en fordel for både dig og virksomheden. Derudover kan de mange redskaber være grundlæggende for, at blive en god og kompetent leder.


Hvilken lederuddannelse skal jeg vælge?


Hvilken lederuddannelse du skal vælge kommer både an på dine og din virksomheds behov, dit erfaringsniveau og dit formål. Den grundlæggende lederuddannelse er et godt sted at starte, hvis du blandt andet mangler kompetencer og kvalifikationer til at håndtere daglige udfordringer i dit arbejde som leder.


Hvor lang tid tager en grundlæggende lederuddannelse?


Den grundlæggende lederuddannelse forløber over 5 moduler, med fokus på forskellige fag. Hvert modul har en varighed på 2 eller 3 dage og i alt tager kurset 13 dage fordelt over 5 måneder. Undervisningen er ofte fra kl. 8:10-15:30.


Hvad koster en lederuddannelse?


Prisen på den grundlæggende lederuddannelse kan varierer. Tilhører du AMU-målgruppen, som betyder at din uddannelse svarer til DUN-niveau 1-4, kan der nemlig ydes tilskud. Prisen på kurset vil her være 2.496,00 kr. Er du udenfor AMU-målgruppen vil prisen være 7.803,95 kr.
Vi tager dog forbehold for prisændringer.