Excel 2

Positivlisten
Kursusinformation
Vi bruger dagligt Excel i vores arbejdsliv, men ikke ret mange af os, udnytter alle programmets funktioner. Excel kan fx udføre beregninger, opstille tabeller, lave rapporter og analysere datamængder. Alt sammen noget som kan hjælpe dig med at være mere effektiv i dit arbejde, og måske også spare dig tid, hvem ved?

På Excel 2 vil du i løbet af dagen bygger videre på den viden, du allerede har om Excel, måske fra vores introduktionskursus Excel 1. Kurset er krydret med øvelser, der giver dig praktisk erfaring, så du hurtigere og nemmere kan lave rapporter, styre udgifter og projekter, sortere data, eller opdage nye trends.

Efter kurset føler du dig tryg ved at validere og beskytte data, sammenligne lister samt oprette formler og simple pivottabeller. Det betyder også, at du kan sætte endnu flere manuelle processer på autopilot.
Hold
26-10-2022
Excel 2
Niels Brock kursusafdeling H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V
3 dage Daghold

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer.
Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Fagnummer: 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 192,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Fagnummer: 44346 Design og automatisering af regneark Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.281,30

Hvad kan man lave med Excel?


Uanset erhverv, kan Excel være et utroligt nyttigt program at gøre brug af, da det rummer mange forskellige funktioner og muligheder. Det er dog sjældent at man kender dem alle. Med Excel kan du blandt andet lave rapporter, udføre beregninger, analysere datamængder og opstille tabeller.  


Hvilke værktøjer kan man benytte i Excel?


I Excel findes der mange forskellige værktøjer, der kan lette arbejdsprocessen og databehandlingen. Med et kursus i Excel 2 kommer vi blandt andet omkring værktøjer, så du kan styre udgifter og projekter, lave rapporter og sortere data. Det kan blandt andet være oprette simple pivottabeller og formler.


Hvordan navigerer man i Excel?


Det kræver lidt øvelse inden man navigerer trygt og naturligt i Excel. Er du begynder, kan det være en fordel at starte med vores introduktionskursus ‘Excel 1’, som giver indsigt i grundlæggende funktioner. På både Excel 1 og 2 vil du få viden om forskellige værktøjer og prøve kræfter med øvelser, som giver en god praktisk erfaring, så du hurtigt kommer til at navigerer let rundt i programmet.