Excel 1

Positivlisten
Kursusinformation

Få styr på de grundlæggende funktioner i Excel, så du kan udføre simple beregninger og få indblik i, hvad du kan bruge Excel til i din dagligdag.

Vil du have praktisk erfaring med at bruge Excels mange formler, funktioner og muligheder? Vil du have redskaberne til selv at kunne arbejde effektivt i Excel? Excel kan med garanti langt mere, end du umiddelbart er bevidst om. På dette grundlæggende Excel kursus introducerer vi dig for funktioner og formler, der kan optimere og lette din arbejdsproces i Excel. Du vil blandt andet komme til at lære om relevante formler, referencer, værktøjer og grafik.

Du kan lære mere om excel ved efterfølgende at tage følgende forløb: Excel 2 og Anvendelse af Pivot-tabeller

Mål med kurset

På kurset lærer du, hvordan du får mest muligt ud af jeres data, når du arbejder i Excel, samtidig med at du sparer tid. Du lærer at omdanne store mængder data til tydelige konklusioner, du kan handle på. Du lærer også, hvordan du forvandler tallene på flere hundrede rækker til flotte grafer, der gør det nemt at kommunikere komplekse opgaver til både ledelsen, kunder og samarbejdspartnere.

Efter kurset vil du have opbygget en solid værktøjskasse, som du kan trække på, når du efterfølgende kaster dig ud i arbejdet med Excel. Med den rette viden om Excel kan du arbejde langt mere effektivt, finde og sammenligne værdifulde indsigter i jeres data – og i sidste ende træffe bedre beslutninger.
Hold
28-09-2022
Excel 1
Niels Brock kursusafdeling H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V
3 dage Daghold

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Fagnummer: 49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning.

Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

Fagnummer: 49825 Oprette og anvende regneark Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 192,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15

Hvad er Excel?


Excel er udviklet af Microsoft og er et udbredt regnearksprogram med et utal af muligheder. Det kan blandt andet bruges til data behandling og tal og programmet benyttes i dag af alle slags virksomheder. Store som små. Excel er opbygget som et regnark med et antal celler, og du kan arbejde i forskellige sider i samme regneark.


Hvorfor bruge Excel?


Ved at få styr på de grundlæggende funktioner i Excel, er det muligt at udføre en masse simple beregninger, som kan være en stor fordel i din daglige arbejdsgang. Ved at bruge Excel kan du spare en masse tid og få mest muligt ud af jeres data, som hurtigt kan blive omlagt til flotte grafer, der er lette at aflæse og kommunikere ud fra.