Borgerkommunikation

Positivlisten
Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration, herunder borgervejledning og direkte kommunikation med borgerne.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om den offentlige sektors medie- og kanalstrategier.

Deltageren kan anvende viden om det retlige grundlag for offentlig kommunikation.

Deltageren kan anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats.

Deltageren kan anvende viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer.

Deltageren kan anvende viden om målgrupper og deres betydning for kommunikation med borgere og brugere.

Deltageren kan skrive målrettet og læsevenligt.

Deltageren kan planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger.

Deltageren kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger.

Deltageren kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne.

Deltageren kan målrettet vejlede borgere og brugere.

Deltageren kan guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services.

Deltageren kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne og brugerne.

Deltageren kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning.

Fagnummer: 48661 Borgerkommunikation Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25