Allround administrativ medarbejder

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med allround administrative opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan med sin administrative erfaring, forretningsforståelse, organisatoriske viden og kendskab til virksomhedens mål varetage forskellige administrative arbejdsopgaver.
Deltageren kan aktivt indgå i samarbejde i forskellige arbejdsgrupper, tilpasse arbejdsindsatsen, og styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden og dermed være med til at sikre sammenhængen mellem gruppens og virksomhedens mål. Deltageren kan endvidere bidrage til udviklingen af et godt arbejdsmiljø.
Deltageren kan vurdere og analysere de administrative arbejdsgange og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre optimeringsprocessor ved brug af fx leanværktøjet 5S.
Deltageren kan forstå sin egen organisatoriske rolle og kan aktivt tage del i jobrelaterede forandringsprocesser og i den forbindelse anvende værktøjer og metoder, der fremmer processer omkring problemløsning samt ændringer af arbejds- og forretningsgange i administrationen.
Deltageren kan vurdere forskellige mødetyper og udføre tilrettelæggelsen og klargøringen heraf og fx udarbejde tids- og handleplaner, dagsordener og varetage reservationer og planlægge indkvartering og transport.
Deltageren kan skelne mellem forskellige former for referater tilpasset mødetyper og målgrupper og skrive disse for derved at fastholde det væsentlige ved møder og samtaler samt i den forbindelse anvende lytte- og notatteknikker, fx i form af papirbaserede eller elektroniske notater og lydoptagelser.
Deltageren kan skelne mellem professionel og serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende- og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Deltageren kan anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter og anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder og krisereaktioner. Deltageren kan med kendskab til fx kropssprogets betydning forbedre situationen i forhold til opståede konflikter i kundesituationer.
Deltageren kan på baggrund af kendskab til økonomistyringsprogrammet foretage daglige registreringer i finansdelen af programmet, udskrive tilhørende journaler og kontokort og demonstrere kendskab til hjemmesider, der relaterer sig til regnskabsloven for derved at holde sig ajour med relevante ændringer.

Fagnummer: 40148 Allround administrativ medarbejder Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25