Administrativ it-superbruger

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer
Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 893,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her
Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her
For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?
Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237, som automatisk bliver sendt til dig, når du tilmelder dig et jobrettet kursus for ledige. Den udfyldte formular sender du til din A-kasse, som sender den videre til Niels Brock, når de har behandlet sagen. Er du ikke medlem af en A-kasse skal du sende den til dit jobcenter.
 
Du er ikke endelig tilmeldt før Niels Brocks kursusafdeling har modtaget en underskrevet AR237 formular fra din A-kasse eller en såkaldt købsaftale fra dit jobcenter.
Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.
Info om kursus

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administrative it-superbruger opgaver.

Beskrivelse: Deltageren behersker den informationsteknologi, som virksomheden har valgt at anvende til at opfylde sine definerede mål og værdier og formår som administrativ it-superbruger i den forbindelse at udvise forståelse for kollegers og kunders daglige anvendelse af it og de krav, som dette stiller, samt at optræde professionelt, respektfuldt og serviceorienteret.
Deltageren kan med baggrund i en forståelse for menneskelige livsvilkår, reaktionsmønstre og krisereaktioner anvende enkle værktøjer som samtaleteknik og konfliktdæmpende adfærd til håndtering af konflikter, der måtte opstå som følge af ændringer i fx it-understøttede arbejdsprocedurer og implementering af ny teknologi.
Deltageren demonstrerer som it-superbruger digital navigationskompetence ved at anvende og arbejde på tværs af flere programmer og integrere dem i hinanden, hvor det er hensigtsmæssigt.
Deltageren behersker anvendelsen af regneark og kan fx arbejde med flere ark, håndtere og analysere store datamængder, foretage opslag og udtræk af data til videreforarbejdning ved hjælp af fx pivottabeller samt præsentere talmateriale grafisk.
Deltageren kan indgå i elektronisk samarbejde om skrivning og færdiggørelse af dokumenter, såsom brochurer og salgsmaterialer, og i den forbindelse anvende korrektur- og versionsstyring. Deltageren kan arbejde med større tekster og skabe overblik og struktur i fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved brug af typografier, indholdsfortegnelse, stikordsregister og fodnoter og desuden håndtere dokumentets sektioner til styring af fx sidehoved og -fod og forskellige sidelayouts.
Deltageren kan benytte et præsentationsprogram til at fremstille grafisk materiale til såvel print som skærmvisninger til formidling af budskaber i forbindelse med fx foredrag, møder og salgspræsentationer.
Deltageren kan håndtere, kontrollere, vedligeholde og kvalitetssikre datamateriale i fx et databaseprogram og udforme brugerfladen, så brugerne får en optimal arbejdssituation.
Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde genanvende og integrere data mellem administrative it-systemer, således at forskellige arbejdsopgaver løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.
Endelig kan deltageren i sin funktion som it-superbruger supportere slutbrugere, herunder kolleger og kunder samt gennem udarbejdelse af vejledninger, instruktioner o.lign. medvirke til dokumentation og formidling af rutiner og rationelle arbejdsgange med sigte på at lette tilgangen til organisationens teknologiske værktøjer og processer og dermed styrke dens effektivitet og forretningsgrundlag.

Fagnummer: 40327 Administrativ it-superbruger Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25