Kurser for ledige

Kurser for ledige

Jobrettede forløb til ledige
Frontmedarbejder 6 ugers jobrettet
Se 2 hold
Næste startdato: 22-08-2022
Varighed: 30 dage
Grundlæggende IT 6 ugers jobrettet
Se 2 hold
Næste startdato: 22-08-2022
Varighed: 28 dage
Grundlæggende leder 6 ugers jobrettet
Positivlisten
Se 2 hold
Næste startdato: 07-09-2022
Varighed: 13 dage
Grundlæggende projektledelse 6 ugers jobrettet
Positivlisten
Se 2 hold
Næste startdato: 05-09-2022
Varighed: 9 dage
Grundlæggende Regnskab 6 ugers jobrettet
Se 2 hold
Næste startdato: 22-08-2022
Varighed: 30 dage
Arbejdsgivere er tilbøjelige til at vælge proaktive kandidater med de rette kompetencer. Derfor er det vigtigt, at du efteruddanner dig, især hvis du mangler kompetencerne til det job, du drømmer om. Det kan være en styrke at have viden om persontyper, hvis du vil arbejde med ledelse eller kundeservice eller debit og kredit, hvis du vil arbejde med bogholderi og regnskab.

Hos Niels Brock har vi lang erfaring med at hjælpe ledige på vej i job og vi vil også rigtig gerne hjælpe dig. Vi tilbyder flere skræddersyede forløb til dig, der har ret til en gratis jobrettet uddannelse i op til 6 uger i hele din dagpengeperiode. Alle vores kurser for ledige er på den landsdækkende positivliste. Kurserne afholdes centralt i København og dækker emner som ledelse, regnskab og IT. Du kan downloade vores efterårskatalog og læse mere om de forskellige forløb herunder.

Praktiske oplysninger for ledige

Er du faglært eller ufaglært kan du gratis få op 6 ugers jobrettet uddannelse med henblik på at øge dine chancer for job. Udnyt din tid som ledig med et uddannelsesforløb, hvor du kan udvikle dig og få nye redskaber til brug i et fremtidig job.

 • Et 6-ugers jobrettet forløb er et uddannelses- eller kursusforløb, der kan vare op til 6 uger (30 kursusdage)
 • Alle kurser under 6-ugers jobrettet uddannelse skal indgå på den landsdækkende positivliste, der er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet.
 • Du kan vælge mellem sammensatte kursuspakker eller selv sammensætte dit eget forløb. Vælger du selv at sammensætte, bør du søge hjælp, da kurserne skal holde sig inden for én erhvervsgruppe.
Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært 
 • Er ledig og faglært 
 • Er ledig og både har en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse
 • Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.
 • Er du fritstillet, betragtes du som værende i arbejde i fritstillingsperioden og du skal tilmelde dig via voksenuddannelse.dk med din NEM-ID.
Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at prioritere længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.
Daglig undervisning foregår i tidsrummet 08.10-15.30. På længere kan visse dage kan være undervisningsfri, og der kan forekomme ændringer i kurserne rækkefølge – fx afledt af sygdom.
Som hovedregel kan du begynde på en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger og er i 1. ledighedsperiode:
 • Er du over 25 år, skal du gennemføre uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Er du under 25 år, skal du gennemføre uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.
Begynder du på et kursus eller et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte i din ledighedsperiode. Her har du ret til at fortsætte på uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag. Det forudsættes, at kurset/kurserne er inden for den samme erhvervsgruppe på positivlisten.

Er du ledig i 1. ledighedsperiode har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Du kan downloade og udfyld en AR237 blanket på kursussiden og sende den videre til din A-kasse.

Er du i 2. ledighedsperiode skal du henvende dig til dit jobcenter, som vil udarbejde en købsaftale, som skal sendes til Niels Brock.
Når du deltager på et kursus behøver du ikke at søge arbejde imens. Ligeledes skal du heller ikke deltage i møder med a-kassen eller jobcentret.

Får du tilbudt job undervejs i forløbet, skal du dog tage imod det. Ligeledes skal dit CV også fortsat være aktivt, og du bør tjekke dine jobforslag på jobnet.dk.
Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 13-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse. Som en ekstra service, har vi dog præudfyldt en AR237 for hvert oprettet hold, som du finder på hver kursusside, når du vil tilmelde dig.
 • Du downloader en blanket, når du klikker Tilmeld her, hvis du er ledig. 
 • Når du har udfyldt blanketten og sendt den din A-kasse som skal underskrive den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk
Du er tilmeldt, når vi modtager den godkendte AR237 retur fra din A-kasse eller en købsaftale fra dit jobcenter.
Hvis du bliver forhindret i at deltage i den jobrettede uddannelse, skal du melde dig fra hos både hos Niels Brocks kursusafdeling på kursus@brock.dk og hos dit jobcenter.

NB: Hvis du eller jobcenter/a-kasse framelder dig efter påbegyndt kursus, vil jobcentret eller a-kassen blive opkrævet fuld deltagerbetaling.
Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.
Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.
Niels Brock har ikke et udbud fra den Regionale positivliste.
Hvis du gerne vil tilmeldes enkelte hold i stedet for 6 ugers forløb, kan du også det. Når du har udvalgt de kurser du gerne vil tilmeldes kontakter du Kristina Christiansen på mail kursus@brock.dk og beder om en AR237, som du skal udfylde og sende videre til din A-kasse.
Du kan søge befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

Du kan hente ansøgningen i kursusafdelingens reception eller på følgende link og derefter sende den til din A-kasse.
6 ugers jobrettede forløb - forårskatalog 2022